PHU ART-MEDIA Krzysztof Nowak

Kontakt email, www
ul. Zamkowa 2
59-400 Jawor , woj. Dolnośląskie

Szyldy i tablice reklamowe

Specjalizacje:

  • Szyldy i tablice reklamowe

O nas

Usługi geodezyjne i kartograficzneświadczone sąw pracowniach znajdujących się w :59-400 Jawor ul. Zamkowa 2, tel. 600 837102, tel. fax 76 870 22 8958-260 Bielawa ul. 3-go maja 31/117, tel.668352974e-mail:art-media@wp.plWykonujemy usługi w zakresie:- ewidencja gruntów:* podziały nieruchomości,* wskazania granic i rozgraniczenia nieruchomości,* dokumentacja do celów prawnych,* połączenia działek,* aktualizacja operatu ewidencji gruntów,* pomiary kontrolne zasiewów,- obsługa procesu inwestycyjnego:* mapy do celów projektowych (mapy cyfrowe i analogowe),* wytyczenia obiektów budowlanych i inne pomiary związane zrealizacją budowy,* pomiary kontrolne posadowienia obiektów budowlanych i ichodkształceń,* pomiary powykonawcze budowli i sieci uzbrojenia terenu,* przygotowanie wstępnych formalności związanych z rozpoczęcieminwestycji,- pomiary sytuacyjno - wysokościowe,- zakładanie i konserwacja osnów geodezyjnych.